Nádrže a jímky


Jímky jsou nádrže, do kterých přitékají splaškové odpadní vody. Jedná se o plastové vodotěsné nádoby ve válcovém nebo hranatém provedení, které zaručují nepropustnost a vodotěsnost. Jímky (nádrže)  jsou vhodné pro sezónně užívané objekty (chaty) ale i pro rodinné domy, kde podmínky vyžadují sběrné nádoby. Jímky (nádrže): Objem, rozměr a válcovitý či hranatý tvar jsou vybírány s ohledem na objem přítoku, na interval vyvážení a podle požadavků zákazníka.

Materiál


Jímky (nádrže) jsou vyráběny ze svařovaných PP desek z extrudovaného polypropylenu vyráběného společností ROCHLING Engineered Plastics a firmou IMG BOHEMIA s.r.o., v souladu s držením certifikátu DIN EN ISO 9001:2000. Plášť je po obvodu osazen plastovými výztuhami, které zajišťují pevnost a umožňují osazení pruty z žebírkové oceli. Počet a síla výztuh je určena vždy individuálně dle statického výpočtu na základě rozměrů žumpy a tloušťky použitého materiálu. Strop jímky (nádrže) je osazen plastovou vstupní šachtou, která je zakryta poklopem (např. polypropylénové víko, betonový pochůzný nebo pojezdový poklop, litinový pojezdový poklop). Na přání zákazníka lze vstupní šachtu do bezodtokové nádrže osadit typizovanými stupadly.

Součástí dodávky je:
jímka (nádrž)
poklop
prohlášení o shodě
atest o nepropustnosti
návod

 

Přihlášení