údržba tlakové nádoby

Přidáno: 22. 3. 2018 13:41:02 Počet shlédnutí: 168

22 Březen 2018

Jak správně postupovat při údržbě tlakové nádoby.

Kontrola a údržba tlakové nádoby
Tlak plynu v nádobě pravidelně kontrolujte a upravujte minimálně jedenkrát ročně. U nových nádob zpočátku častěji, abyste odhalili netěsnostI dříve, než dojde k případnému poškození tlakové nádoby nebo čerpadla.
Nastavení a kontrolu tlaku plynu v tlakové nádobě provádějte zásadně při vypnutém čerpadle a otevřeném výtoku ( kohouzku ).
Vypusťte vodu a přesvědčte se, že tlaková nádoba je prázdná (tlakoměr vodárny ukazuje nulu) - kohoutek necháme stále otevřený. Tlaková nádoba je opatřena běžným automobilovým ventilkem a proto při měření tlaku plynu a jeho úpravě používejte stejné pomůcky a postupy jako při nastavování tlaku v automobilové pneumatice.
Tlak plynu v tlakové nádobě s pružným vakem nastavujeme tak, aby hodnota tlaku plyna byla o 0,2 baru (0,2 atmosféry) nižší, než je zapínací tlak nastavený na tlakovém spínači vodárny.
Při takto nastaveném tlaku dochází ke správné spolupráci čerpadla s tlakovou nádobou a k
maximálnímu využití jejího objemu (maximální objem naakumulované vody při správném tlaku je asi 1/3 jmenovitého objemu nádoby ).
Příliš nízký tlak plynu v nádobě umožňuje vodě enormně napínat pružný vak (až do protržení) a snižuje využitelnost nádoby ( v nádobě zůstává příliš mnoho balastní vody, která sama nedokáže vytéci ).
Vysoký tlak způsobuje při spouštění čerpadla tlakový šok. Voda v nádobě dojde dříve, než je odběr převzat čerpadlem ( dochází ke krátkodobému přerušení dodávky vody ) a také snižuje využitelnost nádoby (při vyšším tlaku plynu je dosaženo vypínacího tlaku čerpadla při menším množství naakumulované vody.
Snížená využitelnost nádoby způsobuje zvýšenou četnost zapínání čerpadla a tím snížení jeho životnosti a větší namáhání celého systému.
Pokud nelze nádobu natlakovat ( vzduch uniká otevřeným výtokem ), nebo při kontrole tlaku uniká z plnicího ventilku voda, je vak poškozen. Při poškození vaku se dostane voda do styku se stěnou nádoby.
Takto poškozenou tlakovou nádobu okamžitě vyřaďte z provozu !!!!!

Přihlášení