Na pumpy jsou SIGMUNDI

Přidáno: 14. 11. 2012 13:41:01 Počet shlédnutí: 6763

14 Listopad 2012

z historie čerpadlářské firmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„NA PUMPY JSOU SIGMUNDI“

 

 

sig1

 

 

Rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko

Řemeslník Ludvík Sigmund (1836  Třebčín – 1899 Lutín ), dědeček Ing. Miroslava Sigmunda a Ing. Jana Sigmunda se stal roku 1868 pomocníkem lutínského studnaře a pumpaře Tomáše Vychodila.

R. 1876 se L. Sigmund stal majitelem pumpařské živnosti a zakládá vlastní firmu. Pracoval se svými syny Janem a Františkem, kteří později položili základ závodu

"J. & F. Sigmund, Brunnen - u. Pumpenmachrei in Lutein".

Tehdejší pumpy byly především dřevěné. Tito bratři však již od r. 1906 vyráběli železné pumpy a v roce 1908 si nechali zaprotokolovat podnik jako

Továrna na čerpadla, bratří Sigmundové v Lutíně, podnikatelství vodovodů a koncesionářský závod studnařský

sig14

Další rozvoj vedl k pozdějšímu závodu v oboru čerpací techniky - Sigma Lutín, a. s.

Firma se rychle rozvíjí a najímá první pracovníky.

V podniku byli zaměstnáni dělníci z Lutína i okolí.  Jeho synové Jan a František firmu dále rozšiřovali, ale největšího rozmachu dosáhla ve třetí generaci, za vedení Janových synů Jana a Miroslava.

 Heslo "Na pumpy jsou Sigmundi" se stalo rychle známým po celých Čechách. Růst továrny vedl ke zvýšené stavební činnosti a k nárůstu počtu obyvatel.

 

 

sig9

 

   

 

 

 

1922 - registrace ochranných známek „SIGMA“ a „Neptunův trojzubec“. O rok později je

zaveden elektrický pohon strojů a dílny vybaveny moderní obráběcí technikou.

 

V roce 1924 byla otevřena filiální prodejna firmy v Praze.

 

 

sig3

 

 

 

 Firma měla řadu obchodních zastoupení a prodejen, mj. v Praze na Poříčí v těsné blízkosti prodejny Bílá Labuť  

Dnes je v tomto domě mj. prodejna ELEKTRO .

 

Období 30. let přináší tuzemskou i zahraniční expanzi firmy

 

 

 

a zavedení řady novinek do výrobního programu. Firma SIGMUND PUMPY zaměstnává 650 pracovníků. S využitím mnoha patentů vzniká výrobní řada legendárních ponorných čerpadel NAUTILA určených pro hluboké a vrtané studny. Rozšiřuje se výroba sortimentu domácích vodáren pod značkou DARLING a firma se orientuje na dodávky vodárenských, důlních a průmyslových čerpadel všech konstrukčních principů. V zemědělství získává podnik významné postavení díky výkonným zavlažovacím zařízením REVOLT a RAKETA.

 

sig13

 

 

 

 

1935 rodina Sigmundů zakládá v Lutíně nový podnik s názvem CHEMA. Moderní výrobní závod se zaměřuje na výzkum, výrobu a prodej prostředků na ochranu proti bojovým plynům a prostředků protiletecké ochrany. Výroba se specializuje na filtrační zařízení a dýchací filtry do plynových masek.

 

 

 

1937 v Anglii je založena společnost SIGMUND PUMPS LTD s pobočkami v Londýně a Newcastlu orientovaná na výrobu motorových hasičských stříkaček pro britské ministerstvo vnitra a londýnský hasičský sbor.

 

 

sig7

Výrobní program britské afilace byl ve válečných letech rozšířen o další řady čerpadel lutínské koncepce.

 

 

 

 

Během 2. světové války, zejména po popravě ředitele a spolumajitele Ing. Jana Sigmunda gestapem v roce 1942, byl podnik v Lutíně konfiskován Německou říší a ve vysoké míře přebudován na výrobu zbrojních součástí pro tanky, ponorky, letadla a automobily.

 

 

Po znárodnění firmy v roce 1945 a transformaci na národní podnik SIGMA PUMPY byla zahájena etapa výstavby nových výrobních hal v Lutíně s cílem specializace na produkci čerpadel průmyslového charakteru. Rozšiřuje se vývojové a konstrukční zázemí podniku.

 

 

 

 

1965 vzniká sdružení SIGMA KONCERN, které slučuje všechny podniky na výrobu čerpadel a armatur v tehdejším Československu. Závod v Lutíně nese název SIGMA Lutín, národní podnik. Vzniká Výzkumný ústav čerpadel – nová organizace orientovaná na výzkum a vývoj čerpadel pro celý koncern.

 

 

 

 

 

1968 - sté výročí založení firmy je spojeno se zavedením výroby ponorných kalových a odvodňovacích čerpadel. Zahájena byla také spolupráce s anglickou firmou CRANE Ltd. směřující k licenční výrobě mechanických ucpávek. Nastává rychlý rozvoj zahraničního obchodu, zejména na trhy států střední a východní Evropy, severní Afriky, Blízkého východu, střední a jižní Ameriky a jihovýchodní Asie.

 

 

1975 SIGMA Lutín se začíná orientovat na komplexní dodávky investičních celků v oboru čerpací techniky. Vyroben je první prototyp unikátního diagonálního vertikálního čerpadla typu 1600 BQDV určeného pro chladící okruhy elektráren.

 

 

 

 

1979 do sériové výroby jsou zaváděna čerpadla pro klasickou a jadernou energetiku nové koncepce. Jde zejména o čerpadla napájecí v článkové i kotlové verzi, dále čerpadla podávací a kondenzátní.

 

 

1990 v důsledku politických změn v Československu dochází k procesu privatizace státního majetku a k rozpadu sdružení SIGMA KONCERN. Vzniká samostatný státní podnik SIGMA Lutín, který má za cíl zkonsolidovat majetek firmy v Lutíně pro připravovanou privatizaci. Vyrobena jsou technicky náročná napájecí a podávací čerpadla pro bloky jaderných elektráren o výkonu 1000 MW.

 

 

 

 

1994 po téměř 50-ti letech vzniká v Lutíně opět privátní čerpadlářská firma – SIGMA Lutín akciová společnost. Rozpad sovětského bloku přináší potřebu restrukturalizace a užší specializace firmy spojenou s orientací na nové trhy.

 

 

 

 

 

1997 dokončena zásadní organizační restrukturalizace firmy. Vzniká akciová společnost SIGMA GROUP a.s. se sídlem v Lutíně jako mateřská společnost holdingu sdružujícího více než desítku vývojových, výrobních a obchodních společností orientovaných na čerpací techniku. Zahájeny vývojové práce na nových protipovodňových agregátech.

 

 

 

2004 organizační změny v holdingu SIGMA GROUP a.s. zaměřené na rozčlenění výrobkové struktury mezi závody v Hranicích a Lutíně.

 

Ing. Jan Sigmund

* 28.9.1895 Třebčín – † 30.6.1942 Brno, Kounicovy koleje

Ještě na začátku okupace se podařilo vyvézt z Lutína do Anglie důležité výkresy, dokumentaci, dokonce i vedoucí odborníky a několik desítek obráběcích strojů. Nacisté usilovali, aby se podniky dostaly do německých rukou a aby zahraniční obchodní zastoupení získala SD (Sicherheitsdienst -Zahraniční rozvědka - VI. úřad Říšského hlavního bezpečnostního úřadu - RSHA) - přes obchodní styky se měli infiltrovat němečtí špioni do zájmových zemí pro německou rozvědku. Jakmile se Sigmund nechtěl podvolit nátlaku, byl 6. 11. 1940 zatčen. Členové gestapa neviděli dostatek důvodů k předání stannému soudu, proti Sigmundovi se stavěl zejména vedoucí služebny v Olomouci Heinrich Gottschling a vedoucí služebny SD v Olomouci Wolfgang Otto Kohl. Vedoucí řídící úřadovny gestapa v Brně Nölle tlaku neodolal - Sigmund byl postaven 30. června 1942 před stanný soud (Kohl, který se v roce 1940 podílel na Sigmundově zatčení, se stal členem senátu), byl odsouzen k smrti za "schvalování atentátu"! Je to příklad, jak bezpečnostní složky využily stanného práva,aby se zbavily člověka, proti kterému neměly po celou dlouhou dobu vazby dostatek důkazů.

 

 

Ing. Miroslav Sigmund

sig6

* 10.3.1907 Lutín – † 4.3.2004 Newcastle upon Thyne (Velká Británie)

Miroslav měl dva starší bratry, Jana a Františka. Jejich otec usoudil, že pokud mají převzít rodinnou firmu a dále ji rozvíjet (okolo roku 1910 disponovala tato malá firma jen několika málo obráběcími stroji poháněnými transmisí s jedním parním strojem o výkonu 3 kW), je nutné aby synové byli vzdělaní v několika oborech. Už od dětství například navštěvovali hodiny cizích jazyků. Miroslav pak odešel studovat do Brna na strojní fakultu tamější techniky. Diplom strojního inženýra (samozřejmě červený) obdržel dne 14. června 1930 a v rodinné firmě se mohl pustit do práce. První úspěch se dostavil už roku 1932. Firma Sigmund si tehdy nechala jako první na světě patentovat ponorné čerpadlo a Miroslav měl na vývoji lví podíl.

 

 sig8

V roce 1937 podnikl dlouhou obchodní cestu přes Balkán a Francii do Anglie, s cílem sondovat situaci v době, kdy se schylovalo ke druhé světové válce. Nakonec oba bratři přijali rozhodnutí, že část podniku zůstane ve vlasti, část přejde do zahraničí. Jan zůstal doma, Miroslav měl budovat podnik v zahraničí. Podnik v Gateshead v Anglii, kde uspěl v soutěži na výrobu 1000 hasičských stříkaček a zde zorganizoval výstavbu závodu na výrobu hasičských stříkaček v GatesheadNewcastlu, vybudoval zde firmu Sigmund Pumps vyrábějící požární čerpadla pro válečné lodě a civilní obranu, kulomety, součástky do tanků a vyráběla také protitankové střely a protiplynový filtr a filtrační zařízení pro protiletecké kryty, kterými bylo vybaveno sídlo britského ministerského předsedy, britská admiralita a královský palác.

 

Roku 1945 měla firma 2 000 zaměstnanců. Po válce založil i firmu International Boilers and Radiators a dodával zařízení pro ropný průmysl. Posléze Po roce 1989 byl marketingovým poradcem Sigmy Lutín a pomáhal budovat její kontakty s Anglií. Rodinnou továrnu v Lutíně převzal v prosinci 1945 stát.

V roce 1964 na podnikání rezignoval a rozhodl se zabývat pouze vědou a technikou. Je autorem více než 50 patentů a mimo jiné i autorem technologie pro výrobu asférických plastových čoček do fotoaparátů Polaroid.

Ta část podniku, která zůstala doma, byla v roce 1945 znárodněna podle dekretů prezidenta republiky, bez ohledu na popravu ing. Jana Sigmunda ve druhém stanném právu, účast jeho syna jako pilota RAF a významnému příspěvku druhé části podniku v pomoci Anglii v boji proti nacismu.


V roce 1932 pod reklamním sloganem "Na pumpy jsou Sigmundi" se podíleli na vyčerpání vody z podzemního řečiště Punkvy v Moravském krasu. Reagovali okamžitě na oznámení profesora Karla Absolona a vyslali stroje a dělníky z Lutína na místo. Zvládli velmi vyčerpávající práci při dopravě čerpadel, potrubí, elektrických kabelů a další techniky jeskyněmi.
Za týden (4. 2. 1932) vodu vyčerpali a na krátkou dobu badatelé mohli vstoupit do dosud neprozkoumaných míst. O pár dní později sice povodeň veškerou instalaci zničila a stroje zavalila bahnem, ale cíl byl splněn. Profesor Absolon už věděl, kudy vedou podzemní chodby. O akci vznikl i dokumentární film.


Sigmundové v období první republiky následovali Baťova příkladu, např. v racionalizaci výroby a aktivním pronikání na zahraniční trhy. Dovedli se však vyhnout jeho některým excesům, včetně kultu osobnosti, organizování masových oslav nebo špiclování v soukromí zaměstnanců. V Lutíně postavili společenský dům, bazén, stadion a další zařízení.
Sigmundovy podniky za první republiky zásobovaly armádu plynovými maskami a další výstrojí. Po druhé světové válce, přes angažovanost celé rodiny Sigmundů na straně Spojenců (bratr Ing. Miroslav Sigmund, syn Ing. Jana Sigmunda) či poprava Ing. Jana Sigmunda, nezabránily znárodnění na základě dekretů prezidenta republiky. Z firmy se stal národní podnik Sigma a z Československé republiky odešli i zbývající členové rodiny, včetně Janovy dcery Jitky.


 

Pár zajímavostí závěrem:

 

František Sigmund ( 1875 – 1935 )

Trochu opomíjený syn zakladatele firmy v Lutíně, se oženil s Marií Gruntovou ( 1884 – 1971 )

Jejich děti – Ing. Vladimír Sigmund  ( 1907 v Lutíně )

                    Miroslava Sigmundová ( 1911 – 2001 )

 sig11

Miroslava Sigmundová      

 

sig12                 Ing. Vladimír Sigmund  se Zdenkou Chromcovou

                                                                                  svatba 11.6.1938 v Olomouci

                                                                                                        

 Miroslava Sigmundová – jak jsem zjistil,  je mojí vzdálenou pratetou !!!

                   

 

 

Použité prameny:  www.sigmagroup.cz

                             www.encyklopedie.brna.cz

                             www.fronta.cz

                             Historie známých olomouckých podniků

                             Archiv autora

                             

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuse

(0 komentářů)

Přihlášení