Ing. Jaroslav Matička - Praha

Přidáno: 22. 1. 2014 13:41:01 Počet shlédnutí: 3039

22 Leden 2014

Loni v květnu jsme se přestěhovali jako firma z Prahy 8 Kobylis, na Prahu 9, do Vysočan.

I v této části Prahy, v období První republiky se vyráběla čerpadla

 

 matička1

Úspěšnost, této čerpadlářské firmy, nejlépe dokresluje pár postřehů, které se mi podařilo zatím získat z různých zdrojů:

…dne 27. dubna 1925 započato bylo se stavbou městského vodovodu a sice první částí, to je zachycením pramenů v oboře, kterážto práce byla zadána firmě Ing. Jaroslav Matička v Praze – Karlíně. Rozpočet na tuto práci činil 283 111,08 Kč

Podotknouti sluší ještě, že obě firmy, které stavbu vodovodu prováděly, to je Ing. Jaroslav Matička a firma Kress, pracovali solidně a odborně k úplné spokojenosti obce.

Z kroniky města Týniště nad Orlicí www.muzeum-tyniste.cz

 

matička2

 

NĚKOLIK POSTŘEHŮ Z OBECNÍ KRONIKY
Když obecní zastupitelstvo neschválilo zřízení obecního vodovodu, pokrokoví občané založili
"členské družstvo skupinového vodovodu“ a zadali vypracování projektu. Projekt vypracoval ing. Jaroslav Matička z Prahy a 23.3.1925 byla dokumentace předána. Závěrem roku 1924 zastupitelstvo obce přehodnotilo svůj přístup ke zřízení obecního vodovodu, stalo se členem družstva a zadali si vybudování 9 hydrantů v obci.
V kronice není uveden datum, kdy byla výstavba vodovodu zahájena, ale 28.října 1928 byla provedena kolaudace a vodovod uveden do provozu.


V roce 1926 František Zahrádka a Josef Zíta byli vysláni do Prahy, aby jednali u fa Matička o novém čerpadle. Bylo jim nabídnuto turbínové vysokotlaké čerpadlo a Kolbenův motor za 10778 Kč.

Z kroniky obce Krpy

 

matička3

 

 

Vodovody a vodojemy

V roce 1922 vypracovala firma Ing. Jaroslav Matička, uř. aut. civ. inženýr kulturní a geometr, Praha - Karlín, Karlova 33 projekt obecního vodovodu, jehož součástí byl také nadzemní vodojem. Věžový nadzemní vodojem Bítouchov - Dalešice

 

Po vleklých peripetiích s budováním nového vodovodu si Bílá Hlína a Klášter Hradiště nad Jizerou objednaly u Ing. Jaroslava Matičky z Prahy projekt samostatného skupinového vodovodu. Matička projekt dokončil v roce 1929 dokonce ve dvou alternativách. V první alternativě navrhl výhodné napojení obou obcí na Mohelskou vodovodní skupinu přes Jivinu do nového zemního vodojemu a dále přímo do Kláštera a odtud samostatným zásobním řadem do věžového vodojemu v Bílé Hlíně. Ve druhé alternativě navrhl pro skupinový vodovod využít jako zdroj vody Jelení studánku v údolí Rokytky, u ní postavit jímací zařízení s čerpací stanicí a z ní čerpání vody samostatně do dvou směrů, do Kláštera přes zemní vodojem a samostatný výtlak do věžového vodojemu v Bílé Hlíně. Tuto alternativu zastupitelstva obcí podpořila. Vodojem Bílá Hlína

 

Projekt mečeřížského vodovodu se nedochoval. Z obsahu dopisu fy Ing. Matičky starostovi Nových Benátek, datovaného 27. 3. 1923 víme, že při nabídce svých služeb na vypracování projektu vodovodu Nových Benátek informoval o tom, že v okolí projektoval vodovody pro Sedlec a Mečeříž. Ale neuvedl, zda je také realizoval a kdy. Ve Vodní knize I, str. 341, pol. 135 není uveden rok ani vodoprávního povolení stavby ani kolaudace. Ale uvádí se tam, že se voda čerpá elektromotorem. A v archivu obce je uložen dopis Josefa Uřídila z června 1914, ve kterém si starostovi stěžoval, že loňského roku, při zavádění elektrického proudu k obecní vodárně ...". Také je známo, že než se začal vodovod stavět, musela obec prokázat v žádosti o státní subvence, že má dostatečný zdroj pitné vody. Vrtaná studna byla provedena v roce 1911. Z uvedeného je zřejmé, že vodovod mohl být postaven skutečně v roce 1913, projektantem byl Matička a pravděpodobně byl i dodavatelem stavby. V archivu obce je totiž uložen dopis a několik účtů od fy Ing. Jaroslav Matička z roku 1932 za dodání náhradních dílů na čerpadlo, potrubí do vrtu a potrubí na opravu sítě.

 

Při výstavě tzv. hospodářských ústředen ministerstva pošt a telegrafů byl v letech 1934 až 1935 postaven komínový vodojem, který zásoboval užitkovou vodou celý areál. Podle vlastního projektu ho postavila akciová společnost V. Nekvasil, a.s., Praha-Karlín (stejně jako dnes již neexistující komínový vodojem v nedalekém areálu ČKD) a technologii dodala firma Ing. Jaroslav Matička také z pražského Karlína.
Vodojem se nachází v areálu bývalých tzv. hospodářských ústředen ministerstva pošt a telegrafů, později areál podniku Praga, n.p. na ulici Kolbenova.

www.vodarenskeveze.cz
 

Diskuse

(0 komentářů)

Přihlášení