Hejduk & Faix

Přidáno: 1. 7. 2014 13:41:01 Počet shlédnutí: 3874

01 Červenec 2014

Továrna moderních čerpadel "Ing.Hejduk & Faix", Praha - Vysočany, Na Harfě

založena 1924

Firma HEFA se velmi brzy po svém založení, v roce 1924, stala jedním z předních výrobců techniky pro čerpací stanice a sklady pohonných hmot v meziválečné Evropě.

 

hefa1

 

restaurovaný výdejní stojan - p. Jan Drahoňovský

 

 

Výrobní program firmy výstižně charakterizuje text dobového reklamního prospektu: "Předmětem výroby firmy HEFA jsou zařízení pro pouliční benzinové stanice, sklady benzinářských firem, velkosklady, dopravní autocisterny, sklady mazacích olejů, různá zařízení pro výdej mazacích olejů, průtokové měřiče od nejmenších velikostí až po velkoměřiče pro dálková potrubí o průměru do 250 mm.

Z výrobních důvodů (příbuznost konstrukcí) a pro ucelenost programu jsou vyráběna také: vodní čerpadla samonasávací a automatické domácí vodárny, rotační vodokružné vývěvy, kompresory pro huštění pneumatik.


 hef2

 

 

 

 

Příčinou rychlého vzrůstu podniku a jeho světoznámosti jest tradice dokonalých a moderních konstrukcí a trvanlivé, kvalitní výrobky."

 

hef3

 

 

Ve třicátých letech HEFA díky vlastnímu vývoji uvedla na trh jako první výrobce ve střední Evropě výdejní stojany s komorovými měřidly průtoku s mechanickými ručkovými ukazateli vydávaného množství.

hef
 

 

 

 

 

Tento koncept měřidel byl následně zdokonalován, ale v principu se používá dodnes. Obsluha tehdejších benzinových pump do automobilů čerpala pohonné hmoty ručně pomocí pákového čerpadla. Protože se u čerpacích stanic tankoval klasický benzin a lihobenzin Gyrol, vyráběl se i stojan dvouproduktový. Volba produktu se volila pákovým ventilem na vstupním sacím potrubí, umístěným ve spodní části skříně stojanu.

 

 

hefa

 

 


Další zajímavostí v konstrukci stojanu byla možnost hadici s pistolí v zavíracích hodinách čerpací stanice uzavřít dovnitř skříně stojanu, aby nemohly nepovolané osoby tankovat v nepřítomnosti obsluhy čerpací stanice. Po zahájení provozu při tankování obsluha otevřela dvířka, a jakmile vyjmula ven pistoli s hadicí, vyklopila se ven i otočná konzola se skleněným průhledítkem, aby obsluhující personál i zákazník měli optickou kontrolu nad kvalitou tankovaného produktu. Vzpomeňme si, jak ještě před deseti lety některé sítě měly pod průhledítky reklamní sdělení:

Tankujeme bez bublin!

O kvalitě stojanů z prvorepublikové produkce firmy HEFA svědčí výpovědi pamětníků, kteří vzpomínají, jak ze stojanů tankovali ještě v šedesátých letech, tedy často po více než třiceti letech provozu. Staré stojany byly po letech bezchybného provozu postupně nahrazeny moderními modely z produkce Adastu a většinou skončily ve šrotu.


HEFA prošla po druhé světové válce znárodněním v roce 1948 (národní podnik HEFA), poté se výroba přestěhovala do Novoborských strojíren, jež byly součástí koncernu ČKD Praha, a od roku 1961 byla výroba přestěhována do národního podniku Adamovské strojírny. Ten po dlouhou dobu zastával pozici gestora celého oboru nejen v ČSSR, ale později i v celém RVHP. Závod Adast po firmě HEFA převzal to nejcennější - hydrauliku výdejních stojanů, měřidla, čerpací agregáty a první generaci mechanických počítadel, jež umožnily nastartovat proces návratu tradičního českého výrobce do společenství předních evropských firem. Novodobým pokračovatelem tradic firmy HEFA v oblasti výdejních stojanů pohonných hmot je dnes  společnost Adast Adamov.

 

 

 

 

zdroj: PETROLmagazín / Autor: Tomáš Mikšovský

          archiv autora

Diskuse

(0 komentářů)

Přihlášení