Jak vybrat vodárnu

Čerpadla obecně slouží k dopravě kapalin a to buď formou nasávání nebo vytlačování.

Pro nákup domácí vodárny bychom měli znát několik důležitých informací:

Zdroj vody

Důležitou informací jsou údaje o zdroji vody – jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen od uvažovaného umístění vodárny – důležitý údaj, který se nazývá celková sací výška čerpadla. Jedná se  sací výšku ( vzdálenost hrdla čerpadla od hladiny ve studni ), ke které musíme připočíst ztráty – „sací výšku“ vodorovného potrubí ( 10m ležatého potrubí se přibližně rovná 1m sací výšky )
Obecně lze říci, že dle fyzikálních zákonů umí povrchová čerpadla čerpat vodu pouze z hloubky maximálně 8m. POZOR na celkovou sací výšku čerpadla,  Přesáhne-li celková sací výška čerpadla hodnotu 8m, je nutné použít čerpadlo ponorné. Pokud je tedy výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, volíme vodárnu s čerpadlem na povrchu. V opačném případě vodárnu s čerpadlem ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má určité výhody.

Frekvence čerpání

Je důležité, zda bude vodárna sloužit k občasnému použití, např. na zahrádce, nebo trvale v rodinném domku.
Pro občasné použití lze použít levnější vodárny s plastikovými čerpadly, pro stálé použití se doporučují vodárny s nerezovými čerpadly.
Součástí vodárny je tlaková nádoba, která zabraňuje častému spínání čerpadla.
Výkon vodárny je vždy dán výkonem čerpadla, velikost vodárny ovlivňuje četnost spínání čerpadla.

Objem čerpání (kolik vody budeme skutečně potřebovat)?

Dalším z důležitých ukazatelů pro koupi čerpadla je množství vody (průtok), které chceme čerpat – značené písmenem Q. Jednotky můžou být l/s, l/min., m³/hod.
Pro stanovení množství vody použijeme dvě kritéria – počet osob a spektrum využití vody. Zejména plánované využití vody je v současné době bazénů, saun, myček na nádobí a závlah pro rozsáhlé zahrady velice důležité.
Z tohoto důvodu stouply v posledních několika letech nároky na okamžitou spotřebu množství vody obzvláště v rodinných domech. Pro zásobování takového domu je nutný výkon okolo 3m³/hod. s dostatečným tlakem cca 3bar (závisí ale na individuální potřebě).

Pokud chcete použít vodárnu na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití.
V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny. Ten ochrání čerpadlo před případných chodem nasucho.
Nákup vodárny bez zabezpečeného servisu je hazard.
Pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte světlost výtlačného potrubí nebo hadice.
Pozor na uváděné parametry čerpadel. Často jsou uváděny pouze okrajové údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax) – těchto hodnot tedy není nikdy dosaženo současně!